Matn(text)lar bilan ishlash (14-dars)

24-Jun, 10;00 Mirshohid 3 349
Adobe Premiere Pro dasturida matnlar bilan ishlashning 2 xil usuli mavjud....